11.10.2014
I-litter
Отец: RU*TARNIS AGENT CORTEZ
Мать: RU*MILAMOS KLARA

12.07.2014
H-litter
Отец: RU*MILAMOS UMBERTO
Мать: RU*MILAMOS STELLA

07.06.2014
G-litter
Отец: RU*MILAMOS PATRICK
Мать: RU* BONBON AZUR LADY MARMALADE

07.04.2014
F-litter
Отец: RU*TARNIS AGENT CORTEZ
Мать: RU*MILAMOS SABRINA

02.04.2014
E-litter
Отец: RU*MILAMOS PATRICK
Мать: FAERIE KISS NIGHTINGALE

17.03.2014
D-litter
Отец: RU*TARNIS AGENT CORTEZ
Мать: RU*MILAMOS NASTASIA

Вверх